Виходимо за рамки стандартної концепції, щоб створити програмні продукти, розроблені з урахуванням сучасних тенденцій